Vil du bli galvanisør?I Norge er det ca 40 bedrifter som har galvaniske produksjonsanlegg av noen størrelse. Vi antar at ca 30 personer har fagbrev som galvanisør. Det er derfor behov for flere personer som ønsker å ta fagutdannelse innen dette yrket.

Beskrivelse

En galvanisør arbeider i dag innenfor virksomheter som driver med overflatebehandling av ulike materialtyper. Galvanisører skal selv kunne planlegge sitt arbeid på grunnlag av tegninger, skisser og arbeidsbeskrivelser og kunne kontrollere at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende kvalitets- og sikkerhetsbestemmelser. Videre skal de kunne forbehandle gods og trekke av metallbelegg som nikkel, krom, sink eller andre metaller på tidligere belagte deler.

Galvanisører skal kunne belegge gods elektrolytisk med krom, nikkel, kobber sink, tinn sølv, gull eller andre metaller. De skal også ha grunnleggende kjennskap til de øvrige fagene innen industriell overflatebehandling: Pulver- og våtlakkering, varmgalvanisering og sprøyting av metaller og keramer.

Som galvanisører må man kunne justere badsammensetning. Man skal kunne tømme kar for brukte bad og blande nye bad. Videre må man kunne kontrollere og justere forbehandlingsprosesser på grunnlag av analyser og kunne bruke og kalibrere måleutstyr for måling av beleggtykkelse.

Galvanisører skal kunne børsteplettere deler og kunne kontrollere belagt gods visuelt og ved stripping, veiing og mikroslip. De skal kunne ta korrosjonstest i salttåke og utføre vedheftstester. Som galvanisører må man også skrive rapport fra galvanoanlegg etter driftsstans og kunne skrive skiftrapporter.
 

Fagbrev som galvanisør.

Det er mulig å ta fagbrev som galvanisør. Yrkestittelen er "Industriell overflatebehandler".
Utdanningen skjer ved å velge "Teknikk og industriell produksjon" i Vg 1. Andre skoleår, Vg 2, velges så "Industriteknologi".
Etter 2 års opplæring i bedrift (lærling), kan fagprøve avlegges.
Det er også mulig å avlegge fagprøve som praksiskandidat.
Dette forutsetter at en har praksistid som er 25 % lenger enn fagets opplæringstid, dvs 5 år.
Etter kursing i regi av fylkeskommunen avlagges en 5-timers teoretisk prøve.
Fagbrev oppnås så etter praktisk prøve i bedrift.

Læreplanen for faget finnes hos utdanningsdirektoratet.


Utdanningsportalen SURFEDU er lagt ned.
NGLFs medlemmer kan laste ned fagstoffet fra SURFEDU
i form av pdf-filer ved å logge på her: