Aktuelle standarder, lover og forskrifter :Er et enkelt miljøsertifiseringsprogram for SMB virksomheter som gir virksomheten en tydelig og positiv miljøprofil, samtidig som sertifisering kan medføre at virksomheten reduserer sine driftsutgifter.

Miljøfyrtårnprogrammet er støttet av Miljødepartementet og landets kommuner og fylkeskommuner. 2 av bransjens bedrifter er i ferd med å sertifisere seg pr. oktober 2004. Mer informasjon får du fra sekretariatet eller www.miljofyrtarn.no
 


The End-of-Life Vehicles Regulations 2003 - her finner du "hjemmesiden":

http://ec.europa.eu/environment/waste/elv_index.htm

(Unntak for CrVl  gjelder frem til 1. juli 2007)


I Internasjonal sammenheng er EMAS trolig den kommende standard for bedriftenes egenkontroll. Her finner du mer om EMAS:

EMAS Helpdesk


The British Standards Institute