Lover og forskrifter.


Galvanofaget er regulert av ulike lover og forskrifter som f.eks. arbeidsmiljøloven, miljøvernloven og forurensningsloven.

Noen aktuelle linker:

Alle forskrifter som gjelder de forskjellig bransjer finner du her i det nye regelhjelp for næringslivet: www.regelhjelp.no
Tast inn ditt organisasjonsnummer og se kravene som gjelder.

Annen aktuell informasjon finner du her:

Forurensningsloven:                                        www.miljodirektoratet.no

Arbeidsmiljøloven:                                           www.arbeidstilsynet.no

Lovdata er stedet for å finne lover og regler:        www.lovdata.no