ForeningenNorsk Galvanoteknisk Landsforening ble stiftet i 1957, og har de fleste av landets galvanoteknisk bedrifter og leverandører som sine medlemmer.

Foreningen har som formål å:

Medlemsmøter og teknisk informasjon

Medlemsmøter og teknisk informasjon ser foreningen som sine viktigste oppgaver. Foreninger arrangerer  felles turer til internasjonale konferanser og fagmesser samt studieturer og bedriftsbesøk alene eller sammen med våre skandinaviske søsterorganisasjoner.

Informasjonen til medlemmene går hovedsakelig ut som nyheter på disse hjemmesider og i e-post til det enkelte medlem.
 

Sikkerhet, helse og miljø

NGLF har etablert en egen miljøgruppe som blant annet fungerer som høringsinstans og diskusjonspartner  for myndigheten i miljøspørsmål som er aktuelle for bransjen.
 

Internasjonalt samarbeid

Gjennom deltagelse i CETS som er den europeiske sammenslutning av bransjeforeninger for galvanoteknikk og pulverlakkering, får medlemmene indirekte innflytelse og informasjon om hva som rører seg innen vår industri i Europa og informasjon om kommende miljøkrav innen EU.

Kvalitet

Foreningens arbeidsgruppe for kvalitet og kvalitetssikring har laget egne "Tekniske Leveringsbetingelser" for bransjen. Det er også utarbeidet en kvalitetshåndbok som medlemmene kan få kjøpt. Den er ment å være en mal for bransjen og skal kunne tilpasses og implementeres i egen bedrift.
 

Opplæring og utdanning.

Representanter fra foreningen er høringsinstans for fagopplæringsmyndighetene og sitter også i prøvenemnden for fagprøver.

NGLF har tatt initiativet til å etablere et opplæringstilbud på overflatebehandling basert på Internett.  Arbeidet ble igangsatt 1999 og var et samarbeidsprosjekt med søsterorganisasjoner i Norge, Sverige og Danmark. I tillegg er det med partnere fra Tyskland. Teknisk ansvarlig partner er DIDAC/Teknologisk Institutt. Prosjektet er ferdigstilt men dessverre lagt på is...
 

Medlemskontingenter for 2021

Leverandørmedlemmer:                      kr 6.400,-

Bedrifter med over 10 ansatte:            kr 6.400,-

Bedrifter med 3 til 10 ansatte:             kr 4.700,-

Bedrifter med 1-2 ansatte:                  kr 2.100,-

Personlige medlemmer:                     kr 2.100,-

Innmelding sendes på e-post til: morten@ivente.no