Diverse informasjon


Fra 1. mai må all deklarasjon av farlig avfall skje digitalt. Les informasjon fra Miljødirektoratet her. Deklarering skjer da på avfallsdeklarering.no

Informasjon fra ECHA om hvem som defineres som "downstream user" og tilhørende forpliktelser.

The Nickel Plating Handbook kan nå lastes gratis ned her.

KLIF Nyhetsbrev november 2012 vedrørende REACH-frister:

http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2012/November-2012/Viktige-REACH-frister-narmer-seg/

Fra NGLFs årsmøte 2012: Last ned foredrag om farlig avfall fra Specon og NOAH.

Fra NGLFs årsmøte 2011:  Last ned Göran Ahlins interessante foredrag om hydrogensprøhet.

Januar 2012: Misforståelser vedrørende bruk av krom på kontormøbler.

ECHA Newsletter 21. desember 2011 vedørende 13 stoffer på SVHC-listen:

http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/84f13bf9-d6fd-41ee-aeeb-cdf2e7e9cdee

Bedrede forhold innen bransjen med tanke på miljø:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/november-2019/overflatebehandling-av-metaller-mindre-farlig-for-miljoet/


Foredrag om REACH ved Årsmøtet NGLF mai 2006 ved overingeniør Linda Reiersen, SFT  08.06.06


Få orden på kjemikaliene

Brosjyren er utarbeidet i forbindelse med europeisk arbeidsmiljøuke 2003, i samarbeid med LO og NHO/PIL.
Den er i hovedsak ment som et verktøy, og inneholder både sjekkliste for kjemisk helsefare, mal for handlingsplan og et skjema for risikovurdering av kjemisk helsefare.

Fulltekst

Brosjyren kan lastes ned som pdf-filer via linkene nedenfor.

- Last ned hele brosjyren
-
Last ned sjekklisten
-
Last ned skjema for risikovurdering
-
Last ned veiledning til risikovurderingen


Gamle "Galvanonytt" og en del årsmøtereferater finnes her.